JahWise logo svg

Privaatstingimused

GDPR

Andmekaitsetingimused (GDPR)

jahwise.ee järgib Euroopa Liidu üldise andmekaitsemääruse (GDPR) nõudeid ning austab teie privaatsust ja isikuandmete kaitset. Allpool on toodud olulised punktid seoses teie isikuandmete kogumise, kasutamise ja töötlemisega:

Teie õigused isikuandmetele

GDPR kohaselt on teil õigus juurdepääsule, muutmisele ja kustutamisele seoses teie isikuandmetega, mis on meie valduses. Teil on õigus nõuda, et teie isikuandmed oleksid täpsed ja ajakohased.

Nõusoleku tagasivõtmine

Teil on õigus igal ajal tagasi võtta oma nõusolek, mis lubab meil kasutada teie isikuandmeid. Nõusoleku tagasivõtmisel me ei kasuta ega töötle enam teie isikuandmeid.

Isikuandmete turvalisus

Me võtame teie isikuandmete turvalisust tõsiselt ning rakendame sobivaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid nende kaitseks volitamata ligipääsu, avalikustamise või hävitamise eest.

Andmete edastamine kolmandatele osapooltele

Me ei jaga teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma teie nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui see on vajalik seadusega ettenähtud juhtudel või meie teenuste osutamiseks.

Andmete säilitamise tähtaeg

Me säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik meie teenuste osutamiseks või seadusega ettenähtud tähtaja jooksul.

Andmekaitsespetsialist

Kui teil on küsimusi või muresid seoses oma isikuandmete töötlemisega või soovite rohkem teada meie andmekaitsepraktikast, võtke meiega ühendust aadressil [jane@jahwise.ee].